W
e
 
a
r
e
 
r
e
b
u
i
l
d
i
n
g
 
t
h
e
 
f
u
t
u
r
e
.
.
.

Wat als blik de toekomst is van hoe we nieuwe leefomgevingen creëren?

Bekijk in bovenstaande video een introductie van ons product. De volledige aflevering is te zien op RTL-XL

Comfortabel wonen en werken in een aantrekkelijke en duurzame omgeving. Een omgeving met elke vorm die een architect maar kan bedenken.

Met onze gerecyclede en eindeloos herbruikbare building blocks maken we namelijk ieder ontwerp mogelijk.

S
n
e
l
l
e
r
,
 
g
o
e
d
k
o
p
e
r
 
e
n
 
m
i
l
i
e
u
v
r
i
e
n
d
e
l
i
j
k
e
r
 
d
a
n
 
o
o
i
t
 
t
e
v
o
r
e
n
.
.
.

A
l
l
e
s
 
b
e
g
i
n
t
 
m
e
t
 
e
e
n
 
a
a
n
l
e
i
d
i
n
g

De roep om meer, sneller en vooral goedkoper te bouwen klinkt steeds luider. Onze kinderen staan immers jaren op de wachtlijst voor een huurwoning.
Mensen op de vlucht voor oorlog slapen in Nederland noodgedwongen in de open lucht. Daartegenover staan de stikstof en PFAS-problematiek die het klimaat en onze natuurgebieden bedreigen.

E
n
 
d
a
n
 
l
i
g
t
 
d
e
 
o
p
l
o
s
s
i
n
g
 
v
o
o
r
 
d
e
 
h
a
n
d
!

Geïndustrialiseerde prefabricage brengt sneller bouwen een stap dichterbij. Wij doen daar echter een flink schepje bovenop door gerecyclede building blocks te produceren.
Deze revolutionaire en gepatenteerde building blocks bestaan voor een groot deel uit gerecycled blik. Voordeel van blik is dat dit in overvloed aanwezig is en altijd herbruikbaar blijft.

I
n
 
e
l
k
e
 
g
e
w
e
n
s
t
e
 
v
o
r
m

Wat architecten ook bedenken, welk ontwerp zij ook maken. Met Rebuildit is realisering ervan geen enkel probleem. Dit kan seriematig of slechts een enkelvoudige uitvoering zijn.

M
i
n
d
e
r
 
m
a
t
e
r
i
a
l
e
n
,
 
g
o
e
d
k
o
p
e
r
 
e
n
 
b
e
t
e
r
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
m
i
l
i
e
u

Door de holle wandconstructie besparen we veel materiaal ten opzichte van reguliere betonelementen. Hierdoor kun je wel 50 procent sneller en goedkoper bouwen.

W
o
r
k
 
i
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s

Rebuildit is nog volop in ontwikkeling, hoewel we al dagelijks vloeren en wanden voor de markt produceren. Om de productie te vergroten werken we aan de realisatie van een high tech factory in Emmen. De tekeningen hiervoor zijn klaar. Provincie en gemeenten enthousiast en financiers zien het als een interessante investering. Begin volgend jaar gaat de eerste paal de grond in.
Ook deze website is nog volop in ontwikkeling. Check de site daarom regelmatig op nieuwe updates.

M
e
e
r
 
w
e
t
e
n
?

Re-Buildit Group B.V. | Vaart NZ 37, Nieuw-Amsterdam | +31 (0)591 74 51 42 | KvK 82673551